De fleste forældre vil have minimumsnormeringer

Der er bred enighed blandt danskerne – der skal være flere voksne til at passe på børnene i vuggestuer og børnehaver.
Undersøgelser fra TV2 og Politiken har vist, at 61 procent af de adspurgte synes, at der skal sættes et krav om, at der skal være et bestemt antal voksne til x antal børn. Blot 15 procent af de adspurgte synes, at det er en dårlig ide at indføre et krav.
En lignende undersøgelse, der er foretaget af Norstat viser, at hele 80% af de adspurgte synes, at der skal laves minimumsnormeringer.

Hvad vil det helt præcist sige?

Minimumsnormeringer vil blot sige, at der bliver sat en grænse for, hvor mange børn der må være pr. voksen i henholdsvis vuggestuer og børnehaver. Men hvor mange må der så være?
Der er lidt forskellige forslag på bordet fra de forskellige partier. Radikale Venstre mener for eksempel, at der i gennemsnit må være 3,2 børn pr. voksen i vuggestuerne, mens der må være 6,3 børn pr. voksen i børnehaverne.

Herudover vil flere partier uddanne flere pædagoger, så der kommer mere kvalitet ind i både vuggestuer og børnehaver.

Hvad gør forældrene?

Det er dog ikke kun politikerne, der handler på dette. De er nemlig i høj grad blevet råbt op af en anden gruppe – nemlig forældrene.

I løbet af de sidste uger og måneder har der været en masse forskellige demonstrationer, som har haft ét slogan til fælles – ”hvor er der en voksen?”
Flere gange er tusindvis af forældre, børn og andre bekymrede gået på gagen i protest og for at visse deres utilfredshed med situationerne i institutioner. Der er også bred enighed om, hvad de gerne vil. De vil have flere voksne til at passe på børnene, og de vil have højere kvalitet og mere tryghed i de danske institutioner.

Der er også blevet oprettet grupper på de sociale medier, hvor folk bliver samlet omkring problemet. En gruppe på Facebook har for eksempel hele 31 tusinde medlemmer, hvor der bliver organiseret demonstrationer og lignende.

Mange frygter for forholdene i de danske intuitioner

Men hvorfor denne store utilfredshed? Den største grund er, at mange forældre gerne vil være trygge, når de efterlader barnet i institutionen. Men kan de være det? Mange frygter for de forhold, der eksisterer i de danske institutioner. Denne frygt er især opstået på grund af den dokumentar, der blev sendt om emnet på Tv2.

Her blev det vist, hvordan børn hverken får nok tryghed eller kontakt med en voksen. Herudover viste den, hvordan meget af personalet havde alt for travlt til at lægge mærke til, om børnene havde det dårligt eller havde brug for trøst. Dette problem opstod blandt andet fordi, de havde travlt med praktisk gøremål – for eksempel oprydning.
Dokumentaren har rystet både politikere og forældre, og derfor er minimumsnormeringer i de danske institutioner nu blevet til et meget vigtigt emne på den politiske dagsorden.