Derfor er højtlæsning vigtigt

Stadig færre forældre læser dagligt højt for deres børn. Det peger flere både udenlandske og danske undersøgelser på. Seneste rapport viser, at der i årevis har været et fald i antallet af britiske børn, der dagligt får læst højt. Men hvorfor er højtlæsning vigtigt? Det kan du få viden om her.   

Fremmer sprogudvikling og forståelse for verden

Det har længe været vidst, at højtlæsning for børn fremmer børnenes sprogudvikling. Bøger har ofte et mere kompliceret og detaljerigt sprog end hverdagssproget, og det udfordrer børnene på en ny måde.

Højtlæsningen kan fremme udviklingen af selv de mindstes sprog og ordforråd. Det gælder især, hvis du taler med dit barn om handlingen undervejs i højtlæsningen. Det er en god idé at være opmærksom på ikke at forvente for meget af dit barn og kræve rigtige svar, men at skabe rum for eftertænksomhed og refleksion.

Børnene bliver kognitivt stimuleret ved at få læst bøger højt, og højtlæsningen og samtalen bliver et redskab til at forstå verden. Det styrker børnenes evne til at tænke abstrakt og reflektere over ting og fænomener. Samtidig lærer dit barn at sætte sig i andres sted.

Styrker tilknytning mellem barn og forælder

Med højtlæsningen har forælderen sin fulde opmærksomhed på barnet. Dagens gøremål bliver lagt til side for en stund, og barnet oplever nærvær fra sin forælder. Det kan gøre, at barnet oplever en endnu større tilknytning til sin forælder, peger tidligere forskning på. 

En tryg tilknytning mellem barn og forælder har betydning for barnets evne til at få kontrol over sine følelser. Tilknytningsfølelsen får barnet til i højere grad at betragte sig selv i forhold til og danne sig efter sin forælder. 

Betydning senere i livet

Højtlæsning med børnene kan være med til at ændre børns vaner vedvarende. Børn tager deres erfaringer med højtlæsningen med sig videre i livet. Det viser en undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening fra sidste år.

Læser du højt for dit barn tre gange om ugen, vil dit barn være mere tilbøjelig til at læse som voksen. Dit barn vil samtidig i højere grad læse højt for sine egne børn som voksen.

Samlet set kan højtlæsning fremme dit barns mentale styrke og tryghedsfølelse – både nu og senere i livet.