Hjælp dit barn med at lære de 120 ord

Lær de 120 ord

At kunne læse er en egenskab, som ikke kun er nødvendig for at kunne begå sig i skole- og uddannelsesregi. Det er en evne, som skaber læring, viden og udvikling både nu og resten af livet. Det er i løbet af de første 3 år i skolen, at børn på forskellig vis bliver introduceret for teknikker til at knække koden til at kunne læse.

Læsning er en del af den personlige udvikling. Det betyder blandt andet, at nogle børn har lettere ved det end andre.

Én af de mest anerkendte og mest brugte metoder til at lære børn at læse på er gennem de 120 ord.

Hvad er de 120 ord?

Betegnelsen ”de 120 ord” dækker over de ord, som er mest forekommende i læsesammenhæng. Betegnelsen indeholder blandt andet ordene ”du”, ”for”, ”at”, ”kan”, ”skulle”, ”mange”, ”glad” samt de forskellige ”hv-ord”. Det er således forskellige typer af ord, der er de mest hyppige i det danske sprog.

Grunden til at det er disse mest forekommende ord, der anbefales som læsestrategi skyldes, at de kan hjælpe barnet med at danne sætninger.

For at mestre ordene er det nødvendigt, at barnet både kan læse, stave og anvende 120 af de mest forekommende ord.

Læsestrategien med de 120 ord er udbredt i skoleregi. Dette er en stor fordel for dig som forælder, når du vil hjælpe dit barn bedst muligt på vej mod at knække læsekoden. Der findes en masse anvendelige, inspirerende og brugervenlige materialer, som kan bruges til at understøtte barnets læringskurve.

Hvornår skal mit barn lære de 120 ord?

De 120 ord

Børn er forskellige, og de udvikler sig forskelligt. Mens nogle drenge og piger har interesse for og et stærkt anlæg for tal og matematik, er der andre børn, som primært finder ord, billeder og sprog fascinerende.

Barnets faglige præferencer har ofte indflydelse på, hvilke fag de mestrer bedst. Des mere de er optaget af et fagområde, des mere tid bruger de på det, og des større læring vil de opnå i denne sammenhæng.

Børns forskelligheder vil blandt andet komme til udtryk ved, hvor tidligt de begynder at udvise interesse for bøger og tekster.

Der findes en masse kreative materialer om de 120 ord, som er målrettet forskellige aldersgrupper. Det er vigtigt, at du sørger for at vælge materialer, som matcher dit barns alder og funktionsniveau.

Det kan føre til manglende motivation og tro på egne evner, hvis dit barn introduceres for materialer, der er for svære.

Det vil være udfordrende for stort set alle børn at lære at læse.  

Kilden til at ”knække” den velkendte læsekode handler om at skabe og opretholde læselyst. Lysten kommer af, at barnet oplever, at det er sjovt at lære flere og flere ord.

Kombinér læring med leg

Den bedste måde at lære dit barn at læse på er ved at lege de 120 ind. Dette kan gøres med fysiske lege, små opgaver eller spil. Har dit barn generelt stor glæde af at være fysisk aktiv, skal du vælge aktiviteterne, hvor barnet skal være i bevægelse.

Og har du en søn eller en datter, der nyder at fordybe sig i små opgaver eller i spil, er det materialer indenfor disse kategorier, du skal gå efter.

Generelt er det en god idé at have materialer, som kan hænges op på væggene i hjemmet eller på barnets værelse, der kan understøtte læringen. Det kan stimulere læringen og forståelsen hos barnet.

Sørg for at mixe forskellige typer af materialer, så du giver dit barn mulighed for både at læse (udtale), genkende (se) og høre ordene. Herved påvirkes flest mulige sanser, der fremmer både læringsudbytte, forståelse og mening.