Højt på en gren en krage

Tekst: Johan Ludvig Heiberg
Melodi: Tysk folkemelodi

Højt på en gren en krage,
– simsaladim bamba saladu saladim –
højt på en gren en krage sad.

Så kom en hæslig jæger,
– simsaladim bamba saladu saladim –
så kom en hæslig jæger hen.

Han skød den stakkels krage,
– simsaladim bamba saladu saladim –
han skød den stakkels krage ned.

Nu er den stakkels krage,
– simsaladim bamba saladu saladim –
nu er den stakkels krage død.

Højt på en gren en krage – Video