Tonen blandt børn er blevet grovere

Har du nogensinde hørt dit barn bruge grove bandeord? Mange forældre vil svare ’ja’ til det spørgsmål – selv forældre af børn i de mindre klasser. Børnenes sprog er blevet hårdere i løbet af de seneste ti år. Ord som ’fuck’, ’kælling’ og ’luder’ høres ikke kun af børn fra folkeskolens ældste klasser.

Det peger mange danskere på i ny Megafon-måling lavet for TV2. Næsten syv ud af ti danskere mener, at tonen imellem børn er mere grov i dag end for ti år siden. I skoletiden retter børnene ordene mod hinanden eller deres lærere.  

De voksnes hårde tone smitter af på børnene

Det er ikke kun folkeskolebørn, der i højere grad end tidligere bruger grovere bandeord. De fleste danskere opfatter tonen i det offentlige rum som grovere end for ti år siden, viser Megafon-målingen for TV2. Tre ud af fire danskere har den opfattelse. Blandt andet kontrollører i busser og parkeringsvagter må lægge øre til grove ord i deres daglige arbejde.

Når børns sprog bliver grimmere, kan de være påvirket af de voksnes grove tone. Børn spejler sig i deres forældre, som har stor indflydelse på deres sprog. Også klasselæreren og andre rollemodeller i børnenes liv kan have indflydelse på deres talevaner. Tonen på blandt andet Youtube og i film kan også spille ind på børnenes sprog. 

Det er naturligt, at bandeord bliver en del af børns ordforråd allerede i de første år i børnehaven, hvor sproget udvikler sig meget. Mange børn leger med ordene og sammensætter dem på forskellige måder, ofte for at se, hvordan omverdenen reagerer på ordene. For eksempel morer nogle børn sig over ord som ’numselort’ eller ’prutteskid’. Men Megafon-målingen lavet for TV2 tyder altså på, at bandeordene var mildere for ti år siden end i dag.