Kortspil

kortspil

Børn elsker at spille spil, lege og være kreative! Herunder finder du nogen af de mest populære kortspil for børn.

Vi opdaterer løbende listen, når der kommer nye sjove kortspil for børn. Vi sætter stor pris på de mange af jer, der vælger at indsende et kortspil samt regler. Du kan også finde flere sjove kortspil her.
Hvis du også kender et sjovt kortspil for børn – som ikke er tilføjet på denne liste – så må du meget gerne skrive en kommentar i bunden af dette indlæg, så vi kan gøre listen med kortspil endnu mere komplet, og andre børnefamilier kan få glæde af dem!

Kortspillet Postbud

Antal spillere: Man kan være så mange spillere man vil være.
Spillets formål: Det gælder om at få fire ens.
Regler:

  1. Kortene bliver blandet
  2. Der bliver delt 4 kort ud til hver spiller
  3. Man vælger en der skal have bunken af kort ved siden af sig.

Nu går vi i gang:
Den der har bunken ved siden af sig, trækker det øverste kort. Hvis han/hun kan bruge kortet, tager han/hun det op på hånden – og så tager han/hun et kort som han/hun ikke kan bruge og sender bunken videre til den næste.

Det samme gør den næste person, der lige har fået det

trækker det øverste kort. Hvis han/hun kan bruge det tag han/hun det op på hånden og så tager han/hun et kort som han/hun ikke kan bruge og sender det videre til den der sidder ved siden af. det samme gør den person der lige har fået kortet. Personen sender et nyt eller det samme kort videre til den der sidder ved siden af. Videre og videre og videre… indtil kortet når den sidste person i rundkredsen. Så tager den sidste person kortet og ligger det ved siden af sig selv. Til sidst ligger der en kæmpe bunke. Hvis bunken er nået hele vejen igennem og der er ingen der har fire ens starter man bare på den nye bunker der er kommet. hvis man ikke kan bruge det kort man tager op fra bunken eller får af en anden spiller sender man det bare videre. Når man får fire ens ligger man hånden ind på bordet. så gælder det om for de andre at ligger deres hånd oven på så hurtig de kan. den der ligger hånden på til sidst har tabt.

Man kan spille så mange gange man vil..

P.S. Håber i nyder spillet!
Indsendt af: Teys

Gulerod kortspil

Tag et kortspil uden joker. bland kortene – nu laver du 8 bunker med 6 i hver. De 4 af dem ligger du foran din modspiller og de andre 4 bunker foran dig selv (man må ikke se kortene!)

De sidste 4 kort ligger du ud på en række på midten af bordet med forsiden opad.
Sammen tæller i til 3 og derefter samler i en af de bunker der er foran jer op. Nu gælder det om først at komme af med alle sine kort. eks. hvis der ligger en 4 må man ligge en 3’er eller en 5’er på (man skal gå op og ned..)

Når man ikke kan mere i den bunke man har oppe ligger man den ned og tager en ny op. Hvis man kun har et kort tilbage i en bunke må man ligge det ene kort over i en anden bunke..

Hvis I på et tidspunkt ikke kan mere nogle af jer (sker ikke så tit) så tager i det nederste kort fra bunkerne ude på midten af bordet og ligger det øverst, derefter tæller i til 3 og fortsætter med spillet.

Når en af jer har udtømt alle sine bunker trækker personen alle kortene på midten sammen og råber gulerod !
Derefter blander man kortene på ny og starter et nyt spil.
Indsendt af: Christina

Kortspil 500 / Rommy

Spillets gang:
Der gives 7 kort til hver spiller, og resten lægges så midt på bordet, og det øverste kort i bunken vendes så og lægges ved siden af bunken med forsiden opad.
Man spiller “efter tur” – er der mere end to deltagere, går “turen” almindeligvis medurs rundt om bordet – første deltager er den spiller der sidder umiddelbart til venstre for kortgiveren.
Den pågældende spiller starter sin “tur” med én af tre handlinger: Man kan…

– Tage ét kort fra toppen af den bunke der ligger med bagsiden opad,
– Tage ét kort fra toppen af den bunke der ligger med forsiden opad, eller
– Tage det eller de kort der ligger med forsiden opad. Gør man dette, skal man have alle kortene fra denne bunke med (man kan ikke nøjes med en del af dem!), og man skal kunne lægge et stik frem umiddelbart derefter. Kan man ikke det, trækkes 50 points fra når spillet gøres op (mere herom senere i artiklen).
Hvis deltageren har tre eller flere kort der passer sammen som et stik, er det nu disse kan lægges frem på bordpladsen umiddelbart foran spilleren (klart adskilt fra andre deltageres stik og fra kortbunkerne midt på bordet) så alle kan se det.

Spilleren afslutter sin tur ved at aflevere et af sine kort til den bunke midt på bordet (eller den tomme plads hvis spilleren netop har taget hele bunken) hvor forsiderne vender opad.

Stik:
Et stik er som omtalt mindst tre (men gerne flere) kort som “passer sammen” indbyrdes på en af to måder:

De kan have tre på hinanden følgende talværdier, f.eks. klør 9, klør 10 og klør knægt (konge-es-2 er også et gyldigt stik, så alle 13 talværdier er knyttet sammen “i ring”)
De kan have samme talværdi, f.eks. hjerter 7, spar 7 og klør 7.

Lægge kort til stik:
Når en deltager har lagt et stik frem, forekommer det at en af de øvrige spillere enten har, eller undervejs modtager (typisk fra bunken med bagsiden opad) et kort som passer til det fremlagte stik, f.eks. en klør dame der passer til stik-eksemplet med klør 9, 10, knægt. Sådanne kort kan man lægge frem blandt sine egne stik, ved samme lejligheder som man lægger sine egne stik frem.

Spillets afslutning:
For at en spiller kan “lukke spillet”, skal vedkommende afslutte sin tur med at have ét kort på hånden som han/hun til sidst lægger i bunken med forsiden opad. Hvis en spiller ender med at bruge alle sine kort til stik, og derfor ikke kan afslutte spillet ved at aflevere et “sidste kort” til bunken, fortsætter spillet en runde mere. Næste gang det bliver den “kortløse” spillers tur, trækker vedkommende et kort fra bunken som enten kan lægges til et eksisterende stik (hvorved spilleren er i samme situation som før og spillet fortsætter en runde mere), eller lægges i bunken hvorved spillet “lukkes”.

Pointsystem:
Når en deltager har “lukket” spillet, tæller hver deltager sine kort op efter et pointsystem, hvor kategorier af kort tildeles bestemte pointtal:

Kort med tal-værdier fra 2 til 9 giver 5 points hver – uanset tallene på kortene
10’ere samt billedkort (knægt, dame og konge) giver 10 points hver
Esser giver 15 points
Jokere giver 25 points
Kort der er lagt frem som stik eller som “tillæg” til stik, regnes positivt. Når en deltager har lukket spillet, sidder de øvrige almindeligvis tilbage med ét eller flere kort på hånden, og point-værdien af disse skal trækkes fra de evt. positivt point fra stikkende på bordet.

Hvis en deltager undervejs i spillet har taget hele bunken af opadvendte kort uden at kunne lægge mindst et stik frem i samme tur, afregnes hver forseelse ved at der trækkes 50 points fra pågældende deltagers resultat.

Kortspillet fisk

Hver af spillerne trækker 7 kort fra en bunke på bordet.
Første spiller spørger om kort af en særlig værdi hos en anden spiller. ( Fx. 2’ere, 3’ere osv.). Hvis den adspurgte spiller har et eller flere kort af den værdi giver han det/dem til den spiller som har spurgt om det. Og spørgeren må spørge igen om nye kort. Hvis man ikke rammer et kort som modspilleren har, skal denne sige ‘Fisk’, og spørgeren må så “fiske’ et kort fra bunkenn.
Når man har samlet fire ens (fx 4 8’ere) har man et stil, og disse lægges på bordet.
Vinderen er den med flest stik til sidst.
Olsen
Læg en bunke i mellem Jer, og vend det øverste kort. Det gælder om at komme af med sine kort, og man skiftes til at lægge på bunken.
Man må lægge på den samme farve eller det samme tal: fx hvis der ligger en hjerter 6, må man lægge en 6’er eller en hjerter.
Hvis man sidder med mange af de samme tal på hånden, må man lægge dem ned alle sammen, fx hvis der ligger en spar 3, og du sidder med spar konge, lægger du den på. Hvis du også har andre konger, lægger du også dem ned.
Hvis du ikke kan lægge noget ned, trækker du et kort fra bunken der vender med billederne nedad. Læg på hvis du så kan, ellers beholder du kortet og siger “pas”.
Når man sidder med ét kort tilbage skal man huske at sige “OLSEN”, inden den anden får lagt på. Ellers skal man som straf tage to kort op.
Hvis man kommer til at sige “OLSEN” uden at man har ét kort på hånden, skal man også tage to kort op som straf. Dette gælder kun hvis den anden opdager at man har enten glemt det eller sagt det en gang for meget.

Særlige kort:
Es: Hvis du lægger et es på, springer man den næste person over. Hvis man kun er to spillere, bliver det altså én selv igen.
To: Hvis du lægger en 2’er, skal den anden tage to kort op. Hvis den anden har en 2’er kan den lægges på, og du skal selv tage 4 kort op osv. Hvis du selv sidder med mange 2’ere, kan de lægges på en gang, så skal den anden tage det antal kort op som det bliver.
Ruder 5: Hvis du lægger ruder 5 ned, skal den anden tage 5 kort op.
Otte: De er en slags jokere. De kan lægges ned på alt, og man må selv bestemme hvilken farve det nu skal være.
Klør knægt: Hvis du lægger klør knægt ned, skal den anden tage 11 kort op.