Samlivsophør går i arv

Er både du og din partner vokset op som delebørn? I så fald er der dobbelt så stor sandsynlighed for, at jeres fælles barn også kommer til det, end hvis I var vokset op med begge jeres forældre. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Opgørelsen viser også, at forældre uden videregående uddannelse oftere har delebørn.

Forældre med delebørn går i deres forældres fodspor 

En ud af fire børn havde sidste år forældre, der boede på hver deres adresse. Havde børnenes fire bedsteforældre også hver deres adresse, kan der medtælles langt flere børn. Det viser opgørelsen fra Danmarks Statistisk, som har fokus på, om børns forældre var delebørn, da de blev 18 år.

I 2018 var knap 40 procent af børnene med forældre, der begge var delebørn som 18-årige, delebørn. Til sammenligning var kun 17 procent af børnene, hvis forældre som børn boede med begge deres forældre, delebørn. Var kun den ene forælder delebarn, havde 27 procent af børnene forældre med hver deres adresse. 

Med i opgørelsen var i alt 666.600 børn under 18 år. Børnenes forældre var begge bosat i Danmark i begyndelsen af 2018. Børnenes bedsteforældre var begge i live og bosat i Danmark, da forældrene blev 18 år.

Flere brud blandt forældre uden videregående uddannelse

Opgørelsen fra Danmark Statistik viser også, at forældrenes valg af uddannelse kan have sammenhæng med, om de flytter fra hinanden. Forældre uden videregående uddannelse tenderer oftere til at flytte hver for sig end forældre med en lang videregående uddannelse.

Mere konkret viser opgørelsen, at omkring 60 procent af forældrene med grundskole som højest gennemført uddannelse, stadig boede sammen i 2018. Hele 90 procent af forældrene, som begge havde gennemført en lang videregående uddannelse, boede stadig sammen sidste år. Procenterne stammer fra Børn og deres familier 2018, som blev udgivet af Danmarks Statistik i slutningen af 2018.